Δια χειρός θεραπεία, γνωστή στο εξωτερικό ως manual therapy. Στοχεύει στην αποκατάσταση των νεύρο-μυϊκών-σκελετικών προβλημάτων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην βελτίωση της κίνησης και στην διαχείριση του πόνου. Οι χειρισμοί που εκτελούνται είναι με στοχευμένη εφαρμογή σε κάποια ανατομική δομή.

Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως: Maitland, Mulligan, McKenzie, P.N.F.: Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση, κινητοποίηση νευρικού ιστού (Neurodynamics)