Υγεία

 

Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής & κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».                                                                                                  

            Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1946

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1