Η θεραπεία μέσω της κίνησης είναι η πρακτική εφαρμογή ήπιας σωματικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων & τραυματισμών. Η άσκηση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα τις δυνατότητες, τις ανάγκες και την ηλικία.

  Βελτιώνει την κινητικότητα μυών & αρθρώσεων.

  Λειτουργεί συμπληρωματικά με τις άλλες μορφές θεραπείας και ολοκληρώνει το αποτέλεσμα.

«Όλα πάντοτε βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση»

Αριστοτέλης