Θεραπευτική μάλαξη

Η εφαρμογή θεραπευτικής μάλαξης είναι ο πιο άμεσος τρόπος να απελευθερώσεις την ψυχή και το σώμα. Αποτελεί μια από τις πιο βασικές φυσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η εφαρμογή είναι  στοχευμένη στην δυσλειτουργία και προσωποιημένη αναλόγως τις ανάγκες του ανθρώπου.