ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ
Η λεμφική παροχέτευση προσφέρει στο σώμα ευεξία, χαλάρωση μέσω της αποτοξίνωσης εξαιτίας της κινητοποίησης της λέμφου.
Στοχευμένα λειτουργεί στην αποκατάσταση λεμφοιδήματος.