Το όραμά μας

Μέσω της θεραπείας να επαναφέρουμε την βέλτιστη κατάσταση της υγείας εξού και το όνομα health υγεία, therapy θεραπεία.

Μέσα από ένα εύρος θεραπευτικών τεχνικών και χειρισμών ενεργοποιούμε στο σώμα το σύστημα αυτοίασης – ομοιόσταση.

Βασισμένοι σε παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες καινοτόμες μεθόδους.

Μέσω της διαρκούς εξέλιξης των γνώσεων μας, για να ειμάστε ενημερωμένοι με την πιο σύγχρονη γνώση, για την πιο ουσιαστική – ολιστική προσέγγιση.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε εξατομικευμένα οτι σας κρατάει μακριά απο μια ευχάριστη και λειτουργική καθημερινότητα. Το πρόγραμμα κάθε θεραπευόμενου είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες του και πλαισιώνεται με δραστηριότητες και θεραπευτικές πράξεις ανάλογες των δυνατοτήτων του.

Εστιάζουμε και αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειάζεται σε κάθε ασθενή. Διδάσκουμε σε κάθε άνθρωπο τον τρόπο να διαχειριστεί ο ίδιος τα συμπτώματα του και να προλάβει τυχόν υποτροπή.

«Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε τι είδους άτομο έχει μια ασθένεια, από το να γνωρίζουμε τι είδους ασθένεια έχει ένα άτομο».

Ιπποκράτης

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας