Ιστορία

Ιστορία

Η ιστορία της φυσικοθεραπείας ξεκινάει περίπου από το 3000 π.Χ. από την Κίνα, την Ινδία και την Ελλάδα. Οι φυσικοθεραπείες γινόντουσαν με την χρήση φυσικών μέσων όπως ζεστό και κρύο νερό, μαλάξεις και κινήσεις με σκοπό την απάλυνση του πόνου. Ο πατέρας της Ιατρικής,...