Υγεία

Υγεία

  Υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής & κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1946 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1...