Θεραπευτική περίδεση – Τεχνικές taping

Τεχνικές περίδεσης, για σταθεροποίηση ή διευκόλυνση των μυών και των αρθρώσεων. Βελτιώνουν την στάση του σώματος και προωθούν την λειτουργικότητα.   Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε μείωση του πόνου λόγω μυϊκού σπασμού και μείωση οιδημάτων κατόπιν...