Δια χειρός θεραπεία – manual therapy

Δια χειρός θεραπεία, γνωστή στο εξωτερικό ως manual therapy. Στοχεύει στην αποκατάσταση των νεύρο-μυϊκών-σκελετικών προβλημάτων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στην βελτίωση της κίνησης και στην διαχείριση του πόνου. Οι χειρισμοί που εκτελούνται είναι με...