Σπλαχνική κινητοποίηση

Η σπλαχνική κινητοποίηση είναι μια ήπια, μέθοδος θεραπείας, που ενισχύει τη δυνατότητα του σώματος να διαχειριστεί δυσλειτουργίες που μπορεί να δημιουργούν πόνους.  Η τεχνική εφαρμόζεται με τα χέρια στην περιοχή των σπλάχνων αφού αξιολογηθεί τυχόν εμπλοκή αυτών στην...