Επανεκπαίδευση στάσης σώματος

Πληθώρα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν πόνο είναι αποτέλεσμα κακής στάσης σώματος.Ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης στάσης μειώνει την πιθανότητα παραμορφώσεων στην σπονδυλική στήλη & στα άκρα.Έτσι μειώνεται ο πόνος και βελτιώνεται η καθημερινότητα.Ένας από τους...