Κλινική αξιολόγηση – Ειδικές δοκιμασίες

Κατόπιν της ιατρικής διάγνωσης είναι σημαντική μια σαφής λήψη ιστορικού. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my_medical καταγράφονται όλες οι σχετικές με την δυσλειτουργία πληροφορίες. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι δομές που εμπλέκονται στην δυσλειτουργία αλλά και ο...