Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι μια πολύπλοκη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική κόπωση που δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποια ιατρική κατάσταση. Σύμφωνα με το Institute of Medicine , το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης εμφανίζεται σε 2.5...